Enkele maanden geleden had ik een ongeval met mijn auto. Ik was niet in fout, de tegenpartij duidelijk wel, en toch heb ik van hen nog geen geld ontvangen. Dat is toch niet normaal? Kan mijn verzekering dan niets doen?

Als u geld moet krijgen van de tegenpartij, verlaat u in feite het terrein van de verplichte autoverzekering. Die dekt alleen uw burgerlijke aansprakelijkheid: ze vergoedt de schade die u met uw wagen toebrengt aan anderen. Ze zal dus niet tussenbeide komen als u zelf het slachtoffer bent van een ongeval.
Daarom hebben de meeste autobestuurders ook een verzekering Rechtsbijstand. Die verdedigt onder andere uw belangen als een ander aansprakelijk is. Zoals in dit geval: de tegenpartij is duidelijk aansprakelijk maar wil niet over de brug komen.

Zonder een verzekering Rechtsbijstand moet u zelf de tegenpartij aanspreken.Zelf brieven schrijven, uw tijd erin steken. Om nog te zwijgen van het geld als u wilt procederen. Uw verzekering Rechtsbijstand neemt die tijdrovende en specifieke bezigheid van u over. In de eerste plaats zal ze trachten de tegenpartij tot andere gedachten te brengen: ze zal ‘in der minne’ de schadevergoeding vorderen. Lukt dat niet, dan komt het wellicht tot een proces. Waarbij u vrij uw advocaat kunt kiezen, betaald door uw verzekering.

Maar in een goede verzekering Rechtsbijstand zit nog meer. Eén voorbeeldje: u moet voor de rechtbank verschijnen omdat u een verkeersovertreding beging en u wilt de aanklacht betwisten. Uw Rechtsbijstand helpt: u kiest vrij een advocaat om u te verdedigen. Dat kunt u steeds bij een overtreding van het verkeersreglement, zelfs al is er geen ongeval gebeurd.

Het gaat met een verzekering Rechtsbijstand zoals met uw wagen zelf: zolang uw auto zonder problemen bolt, maakt u zich geen zorgen. Maar als er iets hapert, dan hebt u een vakman nodig.

Rechtsbijstand lijkt op het eerste gezicht ook iets wat u niet meteen nodig hebt. Tot u een ongeval hebt of een verkeersboete riskeert. Dan bent u blij dat er specialisten klaarstaan om uw rechten te verdedigen.

Terwijl ik op het kind van de buren pas, veroorzaakt het schade aan anderen. Verzekert mijn familiale dat ?

Als u aansprakelijk bent wegens onvoldoende toezicht, vergoedt uw familiale verzekering de schade.
Is het kind oud genoeg om zich rekenschap te geven van zijn daden ? Dan kan het persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In dat geval is het kind zowel verzekerd door uw familiale als door die van zijn ouders.