Audit Employee Benefits

Indien uw bestaande groepsverzekering niet recent onderworpen werd aan een grondige doorlichting, loont het de moeite om dit op professionele wijze te laten uitvoeren. Marktomstandigheden wijzigen nu eenmaal sneller dan algemeen wordt verwacht.

Het rendement van een groepsverzekering wordt in hoofdzaak bepaald door:

- de intrestvoet; het financiële aspect

- de sterftetafels: de waarschijnlijkheid om te leven / overlijden

- de kostenstructuur; de kostprijs van het beheer en de vergoeding van de tussenpersonen

Unabro heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het rendement van alle aanbieders, en het blijft dat er een groot onderling verschil is met belangrijke weerslag op de uiteindelijk uitgekeerde kapitalen op pensioendatum.

Al naargelang de grootte van het budget en de looptijd kunnen de verschillen oplopen tot € 30.000 per aangeslotene (zonder rekening houdend met toekomstige winstdeelnames en/of loonstijgingen).