Rechtsbijstand na brand

De waarborg 'rechtsbijstand na brand' dekt kosten die gemaakt worden voor rechtshulp bij het bepalen van schade, geschillen met de brandverzekeraar, en/of geschillen n.a.v. een ondeskundige of gedeeltelijke hesrtelling aan de woning.

In de gespecialiseerde polissen kunnen de waarborgen voor andere onroerende goederen dan de woning ook opgenomen worden alsmede de waarborg “huurgeschillen".